www.noweostrowy.e-gminy.net

Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka
wtorek, 23 kwiecień 2019
Strona Główna agroturystyka Przemysł i Usługi
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Przemysł i usługi
Największym zakładem przemysłowym Gminy jest Cukrownia Ostrowy – Oddział Krajowej Spółki Cukrowej.

Zespół przemysłowy cukrowni „Ostrowy” - Gmina Nowe Ostrowy

Pochodząca z 1847 roku cukrownia „Ostrowy” była niegdyś własnością Kronenberga i spółki. W 1882 roku została zniszczona przez pożar i odbudowana w 1900 roku. W latach 20 –tych i 30 – tych XX w., była przebudowana i remontowana. Fabrykę łączyła linia kolejowa przechodząca przez gminę Ostrowy. Cukrownia i towarzysząca jej rafineria były wówczas jednym z największych obiektów w kraju.

Na terenie Gminy funkcjonują instytucje usługowe:

- ośrodek zdrowia wraz z apteką - poczta -bank spółdzielczy

Ochronę przeciwpożarową zapewnia pięć Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Ostrowy (zakładowa przy Cukrowni) - Bzówki - Wola Pierowa - Imielno - Grochów.

Tereny pod inwestycje

W uchwalonym w 2004 roku Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowe Ostrowy przeznaczono pod inwestycje kilkadziesiąt hektarów gruntów wzdłuż drogi krajowej Katowice –Gdańsk (A-1) w miejscowości Ostrowy.

Inwestycje gminne.

W latach 2005-2006 planowane są duże inwestycje w zakresie dróg gminnych. Już pozyskano dofinansowanie z Funduszy Unijnych w kwocie 1,2 mln. zł. Złożono kolejne wnioski na dalsze prace na drogach w tych samych latach na podobną kwotę. Planowana jest w latach 2007-2009 budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków dla centralnej części gminy oczywiście z wykorzystaniem środków unijnych. Od 2004 roku dla obszarów rozproszonej zabudowy rozpoczęto budowę Przydomowych Oczyszczalni Ścieków (25szt. w 2004r.). W latach następnych kontynuowana będzie ta inwestycja przy wsparciu zewnętrznym.

 
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Copyright ITNC. All rights reserved.
Powered by MOS. Design by Mamboteam and Robkozbi. Strona pochodzi z serwisu Agroturystyka
Prawa do tekstu i zdjęć należą do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy lub wskazanych w tekście osób.
Przedruki po uzyskaniu zgody UG Nowe Ostrowy.
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka
Przetargi | Oferty agroturystyczne | Agroturystyka