www.noweostrowy.e-gminy.net

Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka
wtorek, 23 lipiec 2019
Strona Główna agroturystyka Dobra Kultury
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Dobra kultury
Do środowiska kulturowego na terenie gminy należą: obiekty budownictwa i architektury, zespoły zieleni, miejsca pamięci narodowej, stanowiska archeologiczne. Część z nich posiada status obiektów zabytkowych, część znajduje się w ewidencji WZK, część zaś stanowi wartość historyczno-kulturową. Są to:

Obiekty architektury i budownictwa:
Zespoły kościelne:

Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Tomasza Apostoła w Grochowie:

Kościół p.w. św. Tomasza Apostoła w Grochowie - Gmina Nowe Ostrowy

* kościół drewniany z 1681 r. obiekt zabytkowy nr dec. 405/314 z dn. 11.07.1967 r.
* dzwonnica drewniana z 1 poł. XIX w. obiekt zabytkowy nr dec. 406/315 z dn. 11.07.1967 r.
* ogrodzenie murowane z 2 poł. XIX w. obiekt z ewidencji WZK

Zespół kościoła paraf. P.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Imielnie:

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Imielnie - Gmina Nowe Ostrowy

* kościół drewniany z przed 1685 r. obiekt zabytkowy nr dec. 407/316 z dn. 11.17.1967 r.
* dzwonnica drewniana z XVII w. przebud. W XIX w., obiekt zabytkowy nr dec. 408/317 z dn. 17.11.1967 r.
* kaplica grobowa Dezyderiusza Żeromskiego, murowana 1899 r. obiekt w ewidencji WKZ
* ogrodzenie murowane, obiekt w ewidencji WKZ

Zespół kościoła paraf. p.w. Św. Andrzeja w Woli Pierowej:

Kościół p.w. Św. Andrzeja w Woli Pierowej - Gmina Nowe Ostrowy

* kościół murowany z 1630 r. przebud. w 1920 r. z wystrojem architektonicznym, obiekt zabytkowy nr dec. 559 z dn. 23.02.1988 r.
* cmentarz kościelny, obiekt zabytkowy nr dec. 559 z dn. 23.02.1988 r.

Zespoły dworsko-parkowe:

Zespół podworski w Grochowie:

Zespół podworski w Grochowie - Gmina Nowe Ostrowy

* dwór murowany z lat 1879-1888 według projektu architekta Kornela Gabrielskiego, obiekt zabytkowy nr dec. 527 z dn. 01.09.1980 r.
* park krajobrazowy, obiekt zabytkowy nr dec. 527 z dn. 01.09.1980 r.

Zespół podworski w Imielnie:

Zespół podworski w Imielnie - Gmina Nowe Ostrowy

* dwór murowany z ok. poł. XIX, rozbud. W końcu XIX w., obiekt zabytkowy nr dec. 407/316 z dn. 11.07.1967 r.
* park krajobrazowy z ok. poł. XIX w. obiekt zabytkowy nr dc. 407/316 z dn. 11.07.1967 r.

Park podworski w Kołomi z poł. XIX w, obiekt zabytkowy nr dec. 659 z dn. 30.12.1998 r.

park podworski w Woli Pierowej z poł. XIX w., obiekt w ewidencji WKZ

Zespół dworski w Misztalu obiekt w ewidencji WKZ:

Zespół dworski w Misztalu - Gmina Nowe Ostrowy

*dwór murowany z 2 poł. XIX w.
* park krajobrazowy z kl. XIX.

Obiekty użyteczności publicznej:

Zespół dworca kolejowego w ewidencji WKZ:

Zespół dworca kolejowego - Gmina Nowe Ostrowy

* dworzec murowany z ok. 1925 r.
* nastawnia murowana z 1927 r.
* wieża ciśnień murowana z ok. 1900 r.
* dom mieszkalny murowany z 1898 r.
* lodownia murowana z 1890 r.

Zespół przemysłowy cukrowni „Ostrowy”:

Zespół przemysłowy cukrowni „Ostrowy” - Gmina Nowe Ostrowy

* cukrownia mur, z 1847 r., zniszczona pożarem w 1882 r., odbudowana w 1900 r., przebudowywana i remontowana w latach 20 i 30 XX w.
* buraczarnia ob. Parowozownia, mur. Z poł. XIX w.
* magazyn ob. dom mieszkalny, murowany z k. XIX w.
* warsztat murowany z 2 poł. XIX w., nadbudowany w latach 20 XX w.
* budynek gospodarczy, obecnie garaż murowany z końca XIX w.
* szpital, później magazyn cukru, później kino, murowane z końca XIX w.
* budynek biura, później stołówka i częściowo dom mieszkalny, murowany z końca XIX w.
* budynek administracyjny, murowany z końca XIX w.
* dom właściciela, murowany z 2 poł. XIX w.
* zespół siedmiu domów mieszkalnych, murowanych z 2 poł. XIX w.
* zajazd, później restauracja murowana z 2 poł. XIX w.
* park krajobrazowy z 2 poł. XIX w.

Budynki mieszkalne:
• willa murowana z lat 20-tych XX w. w Zieleńcu

Inne elementy środowiska kulturowego
• obiekty sztuki sepulkralnej; występują na historycznych cmentarzach; są świadectwem historii oraz ważnym elementem kultury i sztuki rzeźbiarskiej; znajdują się na cmentarzach w Woli Pierowej, Grochowie i Imielnie
• krzyże i kapliczki;

Miejsca pamięci narodowej:
• Wola Pierowa – pomnik lotników i kolejarzy, którzy zginęli w czasie II wojny światowej – na cmentarzu rzymskokatolickim
• Ostrowy – cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej
• Dwie tablice pamiątkowe poświęcone ofiarom II wojny światowej na terenie Ostrowy Cukrownia; •Pomnik prof. Jerzego Grochowskiego w Ostrowach

 
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Copyright ITNC. All rights reserved.
Powered by MOS. Design by Mamboteam and Robkozbi. Strona pochodzi z serwisu Agroturystyka
Prawa do tekstu i zdjęć należą do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy lub wskazanych w tekście osób.
Przedruki po uzyskaniu zgody UG Nowe Ostrowy.
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka
Przetargi | Oferty agroturystyczne | Agroturystyka