www.noweostrowy.e-gminy.net

Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka
wtorek, 23 lipiec 2019
Strona Główna agroturystyka Rys Historyczny
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Rys Historyczny
Teren, który obecnie znajduje się w granicach gminy Nowe Ostrowy był zasiedlony od najdawniejszych czasów. Świadczy o tym kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych pochodzących z różnych okresów. Najstarsze stanowiska pochodzą z epoki starożytnej. Jest ich około 30 z czego połowa pochodzi z epoki kamienia. Te najstarsze stanowiska występują na terenie wsi:

Imielno(2)
Grodno(6)>br> Grochów (6)
Imielinek (1)
Miksztal (4)
Niechcianów (7)
Wołodrza (3)
Wola Pierowa (2)
Kołomia (1)

Ze stanowisk pochodzą wióry, odłupki, okruch i rdzenie krzemienne oraz fragmenty ceramiki.
Znacznie mniej stanowisk pochodzi z epoki brązu. Jest ich tylko kilka. Znajdujące się w:

Misztalu (1)
Niechciałowie (1)
Wołodrzy (2)
stanowiska należą do kultury trzcinieckiej zaś występujące w Grodnie (3) oraz również w Misztalu (1) do kultury łużyckiej. Jedno ze stanowisk w Grodnie stanowi prawdopodobnie ślad cmentarzyska.
Z okresu Halszttatu pochodzi jeszcze mniej stanowisk bo zaledwie 5. Występują w Niechcianowie (2), Grodnie, Nowych Ostrowach i Grochowie. Poza jednym stanowiskiem w Niechcianowie należącym do kultury łużyckiej pozostałe stanowiska z Imielna, Grochowa, Niechcianowa, Miksztala i Wołodrzy przy czym w Wołodrzy we wszystkich czterech stanowiskach występują ślady wytopu żelaza.
Stanowiska z okresu wczesnego średniowiecza skupiają się w rejonie miejscowości Imielno, Imielinek, Niechcianów i Grodno, w mniejszym stopniu w rejonie Miksztala, Grochowa, Wołodrzy i Nowych Ostrów. W okresie późnego średniowiecza sytuacja ma się podobnie, z tym, że liczba punktów osadniczych znacznie wzrasta. Osadnictwo skupia się na terenie Imielna, Imielinka, Grodna, Grochowa, Kołomi i Wołodrzy w mniejszym stopniu w rejonie Misztala, Nowych Ostrów i Niechcianowa.
Jak widać osadnictwo na terenie gminy było rozmieszczone nierównomiernie. Elementem skupiającym osadnictwo była dolina rzeki Ochni i to nad nią jest skupiona większość stanowisk. W okresie nowożytnym liczba stanowisk podwaja się. Największe skupienia osadnictwa występują, podobnie jak we wcześniejszych okresach, w rejonie miejscowości Imielno, Imielinek, Grochów, Grodno, Wołodrza i Wola Pierowa. Dość nierównomiernie rozłożone są stanowiska w zachodniej części obszaru. Występują tu jednak znaleziska w pełnym przekroju chronologicznym od neolitu poczynając.

Jak widać z tego krótkiego przeglądu najczęściej zasiedlone na przestrzeni wieków tereny to rejony wsi: Imielno, Imielinek, Grodno, Grochów, Wołodrza i Niechcianów. Najciekawsze skupienie wielokulturowych stanowisk występuje w rejonie Grochowa i Niechcianowa. Do najciekawszych stanowisk należą stare gródki w Grochowie i Imielnie. W Grochowie znajduje się dobrze zachowany gródek stożkowaty zakwalifikowany jako ślad nowożytnego dworu na kopcu może również być śladem późnośredniowiecznej siedziby rycerskiej. W Imielnie znajduje się gródek stożkowaty z późnego średniowiecza lub z okresu nowożytnego. Jest to koniec podworski w parku w Imielnie. Do najciekawszych znalezisk należą związane z metalurgią żelaza z okresu wpływów rzymskich w rejonie Wołodrzy oraz stanowiska z okresu wczesnego i późnego średniowiecza oraz nowożytności(19,20,21) w rejonie Imielna.
Wiele z występujących na terenie gminy miejscowości ma wczesne udokumentowanie historyczne sięgające XVI w. Sieć osadnicza wykształciła się ostatecznie w późnym średniowieczu. W tym też czasie rozwijały się duże majątki ziemskie. Jeszcze w XIX w. teren gminy nie stanowił otwartego administracyjnie obszaru. Należał mianowicie do dwóch powiatów, trzech gmin i pięciu parafii, z których dwie znajdowały się na terenie obecnej gminy.
Większość terenu gminy należała do powiatu kutnowskiego a tylko miejscowość Kołomia i przynależne jej folwarki i wsie wchodziła w skład powiatu włocławskiego. Najwięcej na terenie obecnej gminy miejscowości przynależała do gminy Miksztal. Gmina ta obejmowała, poza miejscowościami należącymi dziś do gminy Nowe Ostrowy, znaczną liczbę miejscowości znajdujących się obecnie na terenie gminy Łanięta. Z obecnej gminy Nowe Ostrowy do gminy Miksztal należało sześć miejscowości. Były to: Grochów, Grochówek, Imielno, Kały, Miksztal i Niechcianów. Kołomia z przynależącymi jej miejscowościami należała do gminy Lubień. Do gminy Błonie należały miejscowości: Bzówki, Ostrowy, Perna i Wołodrza.

 
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Copyright ITNC. All rights reserved.
Powered by MOS. Design by Mamboteam and Robkozbi. Strona pochodzi z serwisu Agroturystyka
Prawa do tekstu i zdjęć należą do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy lub wskazanych w tekście osób.
Przedruki po uzyskaniu zgody UG Nowe Ostrowy.
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka
Przetargi | Oferty agroturystyczne | Agroturystyka