www.noweostrowy.e-gminy.net

Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka
poniedziałek, 23 wrzesień 2019
Strona Główna
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Serdecznie Witamy
Gmina Nowe Ostrowy położona jest w północno – zachodniej części powiatu kutnowskiego na granicy Mazowsza i Kujaw. Gmina rolnicza znana od połowy XIX w z cukrowni, do niedawna jednej z większych w tym regionie kraju.

Przez gminę płynie rzeka Ochnia. W południowej części gminy występują kompleksy leśne, w których obszary cenne przyrodniczo objęte są ochroną prawną w formie rezerwatów przyrody: Perna i Ostrowy. W gminie Nowe Ostrowy zachowało się kilka interesujących obiektów zabytkowych. Za najcenniejsze uznać należy zespoły sakralne w Grochowie oraz Imielnie złożone z drewnianych kościołów oraz świątynię murowaną z XVII w. w Woli Pierowej.

Kościół p.w. św. Tomasza Apostoła w Grochowie - Gmina Nowe Ostrowy

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Imielnie - Gmina Nowe Ostrowy

Budownictwo świeckie reprezentowane jest przez zespół dworsko-parkowy z poł. XIX w. w Imielnie, odrestaurowany niedawno pałac i park w Misztalu oraz nieźle zachowany dwór w Grochowie, dzieło architekta Kornela Gabrielskiego. Prawnie chronioną architekturę przemysłową reprezentuje tutaj kompleks budynków cukrowni i zabudowania dworca kolejowego. Parki podworskie spotkać można również w Kołomi oraz Woli Pierowej.

Z terenu gminy Ostrowy pochodzi m.in. pisarze: Tadeusz Opalewski (1900-1980), autor powieści i opowiadań historycznych, w tym cykl Kroniki polskie. W Ostrowach urodził się także: uczony, dendrolog prof. Jerzy Grochowski (1899-1980) i działacz robotniczy Stanisław Szadkowski (1895-1942). W Ostrowach zmarł, przebywając u krewnych, Gustaw Rogulski (1839-1921), wybitny pedagog i kompozytor, odkrywca talentu i nauczyciel Ignacego Jana Paderewskiego. W Grochowie był proboszczem ks. Antoni Szandlerowski (1878-1911), znany poeta młodopolski. W lasach pod Ostrowami w 1833 r. pojmany został wybitny działacz niepodległościowy Artur Zawisza, urodzony w Sobocie, pow. łowicki.

 
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Copyright ITNC. All rights reserved.
Powered by MOS. Design by Mamboteam and Robkozbi. Strona pochodzi z serwisu Agroturystyka
Prawa do tekstu i zdjęć należą do Urzędu Gminy Nowe Ostrowy lub wskazanych w tekście osób.
Przedruki po uzyskaniu zgody UG Nowe Ostrowy.
Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka Agroturystyka
Agroturystyka Agroturystyka
Przetargi | Oferty agroturystyczne | Agroturystyka